*

berret

 • ******
 • 2219
 • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5565 Gepost op: 10 juli 2018, 17:23:49 »
Ja, je zou dus inderdaad kunnen denken dat de permittiviteit en de permeabiliteit waarschijnlijk variŽren , afhankelijk van de stand tov de sterrenhemel.
Dat zou dus betekenen dat de materie-loze ruimte of vacuŁm niet homogeen is en dat zou te maken kunnen hebben met een niet homogene massa-verdeling in het heelal rondom de aarde - de overeenkomstige afwijking van de looptijd in de tegenovergestelde richting wijst in deze richting?
Fluctuaties van de materie-verdeling zou dan ook fluctuatie van de permittiviteit/permeabiliteit opleveren...
De Witte had dus al veel eerder zwaartekrachtgolven gemeten? (fig.2)
Dat zal wel weer......Belgen zijn meestal haantje de voorste....... ;D

Ook hebben we hier een verband tussen de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht........

Of, zou dit alles wijzen op een kleine variatie van de ruimtekromming door de variatie van de aarde tov de sterren.....
Daarmee zou de kabellengte dus variŽren !
De fluctuaties in de meetresultaten zouden dan fluctuaties van de kabellengte zijn en dus fluctuaties van de kromming: zwaartekrachtgolven.
De lichtsnelheid wordt weer in beide richtingen gelijk aan c als we relativistisch corrigeren.....Einstein weer gelijk?

Maar, zou permittiviteit en permeabiliteit niet juist ook een maat voor de kromming kunnen zijn op kleine schaal?
Dat zou betekenen dat bij grote lokale kromming materie tevoorschijn komt - dus materie als een lokaal verdicht veld?
Dat zou volgens de vergelijkingen van Einstein (en ook Steiner) overigens 2 kanten op kunnen gaan: positieve materie en negatieve....
Is de z.g donkere materie misschien de nulmaterie, dus de onverdichte ether....?


Allemaal spannende gedachten. Zelf ben ik er ( bijna) van overtuigd dat alle elektrische en magnetische velden het gevolg zijn van zwaartekracht en de werking van massa's op elkaar. En dan met name de bewegingen tov elkaar. Brengt me bij het voor mijn begrip vaststaande feiten dat ieder veld, dus ook de absolute permittiviteit en permeabiliteit, gekoppeld is aan materie. En dat de velden niet meer zijn dan de wisselwerking tussen diverse brokken materie, hoe groot of hoe klein dan ook. Geen elektrisch veld zonder minimaal een geladen deeltjes, zij het elektron of proton of positron, etc.  Geen statisch magnetisch veld zonder een richting binnen een elektronen hoopje en  geen dynamisch magnetisch veld zonder een verschil in beweging tussen ladingsdragers onderling.
Tenminste...

*

amp

 • ******
 • 2401
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5566 Gepost op: 10 juli 2018, 20:11:48 »
Ja, je zou dus inderdaad kunnen denken dat de permittiviteit en de permeabiliteit waarschijnlijk variŽren , afhankelijk van de stand tov de sterrenhemel.
Dat zou dus betekenen dat de materie-loze ruimte of vacuŁm niet homogeen is en dat zou te maken kunnen hebben met een niet homogene massa-verdeling in het heelal rondom de aarde - de overeenkomstige afwijking van de looptijd in de tegenovergestelde richting wijst in deze richting?
Fluctuaties van de materie-verdeling zou dan ook fluctuatie van de permittiviteit/permeabiliteit opleveren...
De Witte had dus al veel eerder zwaartekrachtgolven gemeten? (fig.2)
Dat zal wel weer......Belgen zijn meestal haantje de voorste....... ;D

Ook hebben we hier een verband tussen de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht........

Of, zou dit alles wijzen op een kleine variatie van de ruimtekromming door de variatie van de aarde tov de sterren.....
Daarmee zou de kabellengte dus variŽren !
De fluctuaties in de meetresultaten zouden dan fluctuaties van de kabellengte zijn en dus fluctuaties van de kromming: zwaartekrachtgolven.
De lichtsnelheid wordt weer in beide richtingen gelijk aan c als we relativistisch corrigeren.....Einstein weer gelijk?

Maar, zou permittiviteit en permeabiliteit niet juist ook een maat voor de kromming kunnen zijn op kleine schaal?
Dat zou betekenen dat bij grote lokale kromming materie tevoorschijn komt - dus materie als een lokaal verdicht veld?
Dat zou volgens de vergelijkingen van Einstein (en ook Steiner) overigens 2 kanten op kunnen gaan: positieve materie en negatieve....
Is de z.g donkere materie misschien de nulmaterie, dus de onverdichte ether....?


Allemaal spannende gedachten. Zelf ben ik er ( bijna) van overtuigd dat alle elektrische en magnetische velden het gevolg zijn van zwaartekracht en de werking van massa's op elkaar. En dan met name de bewegingen tov elkaar. Brengt me bij het voor mijn begrip vaststaande feiten dat ieder veld, dus ook de absolute permittiviteit en permeabiliteit, gekoppeld is aan materie. En dat de velden niet meer zijn dan de wisselwerking tussen diverse brokken materie, hoe groot of hoe klein dan ook. Geen elektrisch veld zonder minimaal een geladen deeltjes, zij het elektron of proton of positron, etc.  Geen statisch magnetisch veld zonder een richting binnen een elektronen hoopje en  geen dynamisch magnetisch veld zonder een verschil in beweging tussen ladingsdragers onderling.
Tenminste...
Ja zoiets denk ik ook...
Ik denk aan materie als 'verdichte' ether of anders gezegd: naar een punt gekromde ether, dus bv een proton als lokaal verdicht/gekromd ether-veld.
Zo'n verdichting kun je zien als een kromming omdat bij een verdichting sprake is van een steeds kleinere cirkel-veldlijnen met een steeds grotere kromming 1/r.
De wisselwerking tussen de afzonderlijke, door verdichting ontstane deeltjes, zou je kunnen zien als een tendens terug te willen keren naar de oertoestand van de ongedifferentieerde ether. Bij deze wisselwerking denk ik aan datgene wat wij zwaartekracht noemen en wat de deeltjes doet samenklonteren, dus weer naar een geheel brengen op een bepaalde manier.
Je zou kunnen zeggen zwaartekracht = kromming.
Verder zien we nog de EM-kracht en de sterke en zwakke wisselwerking........:allemaal manifestaties van de kromming/zwaartekracht.
Er moet eens iets gebeurd zijn in de ongedifferentieerde oer-ether-veld; de boel is een keer uit evenwicht gebracht........
Dus we komen zo wel terecht op iets dat een oerknal is, maar dan wel anders dan die je op de televisie ziet, want het ontstaan van het gematerialiseerde ether-veld lijkt meer op een verdichtingsproces dan op een uiteenspattend geheel.......

Nu denk ik weer even aan donkere materie.....als niet gematerialiseerde ether die toch een wisselwerking heeft met de gematerialiseerde ether, dus met de materie.
En donkere energie?
Is die er wel, dijt het heelal wel uit? Dopplereffect geeft roodverschuiving, maar betekent dat ook dat roodverschuiving noodzakelijkerwijze op een dopplereffect duidt?


*

berret

 • ******
 • 2219
 • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5567 Gepost op: 10 juli 2018, 22:54:14 »
Ik reageer even snel op je roodverschuiving. Dat is iets wat verklaart wordt uit een relativistische lichtsnelheid. Dat doet dus in mijn optiek afbreuk aan het postulaat dat Einstein maakte dat de lichtsnelheid overal en in iedere richting constant is. Het is dan ook een postulaat.... Het is zeer wel mogelijk dat op die afstand gewoon een andere lichtsnelheid heerst en dat door verandering in het overdracht medium, de ether, wij dat ervaren als roodverschuiving.
« Laatst bewerkt op: 10 juli 2018, 22:58:45 door berret »

*

amp

 • ******
 • 2401
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5568 Gepost op: 11 juli 2018, 00:18:01 »
Ja, dat die c onafhankelijk is van de beweging van de waarnemer is puur een aanname, gedaan vanuit de theorie van Maxwell over het EM.

In de kabel van de Belg zien we dat ook: rood- en blauwverschuiving.

Want: v = lambda x f    met f = frequentie signaal = constant
Ook:   v = L/t   met L de lengte van de kabel en t de tijd van A naar B door de kabel.

Dit geeft: lambda = L/(t x f)

Dus als de permeabiliteit/permittiviteit van de ether verandert en daardoor de tijd t, dan verandert de golflengte lambda in de kabel of glasvezel.
Kortom: bij een positieve afwijking van de tijd een kleinere lambda, dus blauwverschuiving, en bij een negatieve afwijking een roodverschuiving.

Met experimenten op aarde proberen we dingen ver van ons bed te verklaren, maar met de kabel van de Belg komen we tot een ander beeld dan die van een uitdijend heelal......
« Laatst bewerkt op: 11 juli 2018, 00:20:09 door amp »

*

radiohead

 • ******
 • 2256
 • The progress of science is not driven by consensus
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5569 Gepost op: 21 juli 2018, 13:47:19 »
Ja, je zou dus inderdaad kunnen denken dat de permittiviteit en de permeabiliteit waarschijnlijk variŽren , afhankelijk van de stand tov de sterrenhemel.
Dat zou dus betekenen dat de materie-loze ruimte of vacuŁm niet homogeen is en dat zou te maken kunnen hebben met een niet homogene massa-verdeling in het heelal rondom de aarde - de overeenkomstige afwijking van de looptijd in de tegenovergestelde richting wijst in deze richting?
Fluctuaties van de materie-verdeling zou dan ook fluctuatie van de permittiviteit/permeabiliteit opleveren...
De Witte had dus al veel eerder zwaartekrachtgolven gemeten? (fig.2)
Dat zal wel weer......Belgen zijn meestal haantje de voorste....... ;D

Ook hebben we hier een verband tussen de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht........

Of, zou dit alles wijzen op een kleine variatie van de ruimtekromming door de variatie van de aarde tov de sterren.....
Daarmee zou de kabellengte dus variŽren !
De fluctuaties in de meetresultaten zouden dan fluctuaties van de kabellengte zijn en dus fluctuaties van de kromming: zwaartekrachtgolven.
De lichtsnelheid wordt weer in beide richtingen gelijk aan c als we relativistisch corrigeren.....Einstein weer gelijk?

Maar, zou permittiviteit en permeabiliteit niet juist ook een maat voor de kromming kunnen zijn op kleine schaal?
Dat zou betekenen dat bij grote lokale kromming materie tevoorschijn komt - dus materie als een lokaal verdicht veld?
Dat zou volgens de vergelijkingen van Einstein (en ook Steiner) overigens 2 kanten op kunnen gaan: positieve materie en negatieve....
Is de z.g donkere materie misschien de nulmaterie, dus de onverdichte ether....?


Allemaal spannende gedachten. Zelf ben ik er ( bijna) van overtuigd dat alle elektrische en magnetische velden het gevolg zijn van zwaartekracht en de werking van massa's op elkaar. En dan met name de bewegingen tov elkaar. Brengt me bij het voor mijn begrip vaststaande feiten dat ieder veld, dus ook de absolute permittiviteit en permeabiliteit, gekoppeld is aan materie. En dat de velden niet meer zijn dan de wisselwerking tussen diverse brokken materie, hoe groot of hoe klein dan ook. Geen elektrisch veld zonder minimaal een geladen deeltjes, zij het elektron of proton of positron, etc.  Geen statisch magnetisch veld zonder een richting binnen een elektronen hoopje en  geen dynamisch magnetisch veld zonder een verschil in beweging tussen ladingsdragers onderling.
Tenminste...

Waar ik aan moet denken is aan wat ik heb gelezen over hoe vogels insecten en b.v. lemmingen lijken te navigeren. Ik ben geen bioloog maar heb verhalen over quantum zintuigen gelezen waarbij insecten moleculen waarnemen die ze onmogelijk via reuk (chemisch) kunnen waarnemen. Ook lijken ze te navigeren naar hun prooi op een manier die ook zonder zicht en reuk lijkt te werken. De grote trek is nog steeds een staaltje navigeren over de horizon. Ook iets gelezen van bijen die getraind worden om kanker waar te nemen. Afijn klok en klepel hier.

Verder las ik overigens dat juist middelgolfstraling van 2kHz tot 5MHz de navigatie van vogels erg verstoort in de mate dat ze doelloos rondjes gaan vliegen en dat duiven de weg naar huis niet meer kunnen vinden. Die waarnemingen lees ik in het boek van Lakhovsky (1) maar ook van moderne wetenschap en het staat zelfs op wiki (dus het mag weer :)) (2)


Het is alsof de duiven navigeren op een innerlijke waarneming van de ordening van een omgeving of andere vogels op de signalen die een insect uitzendt.

Dat doek me dan weer denken aan de broodkruimels die Berret uitstrooit. Die electronen lijken ook te reageren op een innerlijke waarneming van de ordening van andere geladen deeltjes.

Dat het veld een soort werking op afstand is zoals Newton zei en wat Berret hier ook lang geleden zei (broodkruimel) en wat weer uiterst modern is als je het veld ziet als de overdracht van informatie tussen materiepunten of zoals Erik Verlinde een proces gestuurd door informatie waarbij het veld emergent is of de ruimte is emergent of alleen de derde dimensie? Verlinde heeft iets met het platte vlak omdat juist de tunnel in een zwart gat ons voor raadsels stelt. Is die derde dimensie er wel echt of is er een membraan (event horizon) waar zich alle informatie bevindt bij zo'n gat.

Dus coŲrdinatie van vogels, mensen en waarnemen op intutitie lijken de werkelijke ordening te zijn die we waarnemen en wellicht dat de uiterlijke vorm er van "slechts" de sleutel is tot de informatie.

Leren de innerlijke trillingen waar te nemen van de dingen?


1: http://www.fundebien.org.mx/pdf/THE_SECRET_LAKHOVSKY.pdf
2: Researchers found out that very weak electromagnetic fields disrupt the magnetic compass used by European robins and other songbirds to navigate using the Earth's magnetic field. Neither power lines nor cellphone signals are to blame for the electromagnetic field effect on the birds;[77] instead, the culprits have frequencies between 2 kHz and 5 MHz. These include AM radio signals and ordinary electronic equipment that might be found in businesses or private homes.[78]
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_magnetic_field
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

"There is no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweat..." (Robert Palmer).

*

radiohead

 • ******
 • 2256
 • The progress of science is not driven by consensus
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5570 Gepost op: 21 juli 2018, 16:45:24 »
Schiet me nog te binnen.

Electronen navigeren op het magneetveld van stromen. Die magneetvelden zijn slechts uitingen van de informatie die de stroom draagt over de positie en beweging van de electronen in de stroom tov zijn eigen beweging.
Zo draagt het aardmagneetveld voor de vogel slechts informatie over de positie en snelheid van de aarde tov zijn eigen beweging.

Dus de vogel leest de informatie van de aarde en dat zien wij als het magneetveld van de aarde.

Wellicht dat de aarde de positie en beweging van de zon leest wat wij zien als het magneetveld (zwaartekrachtveld) van de zon.

Dus is er altijd een "veld" bij informatieoverdracht. Dus informatie maakt de illusie van het veld.

Dit zijn allemaal alleen maar ideeŽn.
« Laatst bewerkt op: 21 juli 2018, 16:59:08 door radiohead »
"Even if you are a minority of one, the Truth is the Truth."

"There is no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweat..." (Robert Palmer).

*

amp

 • ******
 • 2401
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5571 Gepost op: 21 juli 2018, 16:58:33 »
En zo zou dan De Witte misschien met zijn kabel de positie van de aarde meten t.o.v. de zon?
Maar zijn metingen lopen in de periodiciteit van de sterrendag en niet in die van de zonnedag.....
Dat experiment van Roland de Witte vind ik toch wel heel interessant.
« Laatst bewerkt op: 21 juli 2018, 17:02:26 door amp »

*

berret

 • ******
 • 2219
 • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5572 Gepost op: 21 juli 2018, 18:54:03 »
Schiet me nog te binnen.

Electronen navigeren op het magneetveld van stromen. Die magneetvelden zijn slechts uitingen van de informatie die de stroom draagt over de positie en beweging van de electronen in de stroom tov zijn eigen beweging.
Zo draagt het aardmagneetveld voor de vogel slechts informatie over de positie en snelheid van de aarde tov zijn eigen beweging.

Dus de vogel leest de informatie van de aarde en dat zien wij als het magneetveld van de aarde.

Wellicht dat de aarde de positie en beweging van de zon leest wat wij zien als het magneetveld (zwaartekrachtveld) van de zon.

Dus is er altijd een "veld" bij informatieoverdracht. Dus informatie maakt de illusie van het veld.

Dit zijn allemaal alleen maar ideeŽn.

Maar wel in mijn beleving hele juiste ideeŽn.

*

geerd

 • ******
 • 5675
 • scheun ja
  • E-mail
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5573 Gepost op: 21 juli 2018, 20:31:20 »
elk object heeft zwaartekracht de massa van het object bepaald de hoeveelheid .
massa is dun niet het gewicht maar de hoeveelheid .
2 dingen met de zelfde massa kunnen verschillend zijn van gewicht .
magnetisme is een veld dat alleen bepaalde metalen aantrekt .
de aarde heeft een veld dat is ontstaan door de metalen kern en een zekere bescherming bied tegen dingen vanuit de ruimte 
doet dus niet mee in het aantrekken van andere planeten .
je kunt er ook geen invloed op uit oefenen
extra voor die het missen ,,,,  .....  ???? !!!!
zelf plaatsen waar nodig bvd of b,v,d

*

Bloom

 • *****
 • 648
 • Bloom's music blooms!
  • What makes Bloom's music bloom?
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5574 Gepost op: 21 juli 2018, 23:29:06 »
Dat vereist toch wel enige correctie vrees ik.

Twee dingen met dezelfde massa hebben wel degelijk hetzelfde gewicht aangezien ze aan dezelfde Aardversnelling (9,8 m/s≤) onderworpen zijn. Alleen als twee objecten met eenzelfde massa aan een verschillende versnelling onderworpen zouden zijn, zou hun gewicht inderdaad verschillen.

De Aarde heeft een massa en oefent dus een aantrekkingskracht uit op alles wat zich in de buurt bevindt. Hoe groter de massa, hoe groter de aantrekkingskracht die die kan uitoefenen. In ons zonnestelsel zijn de twee grootste massa's de zon en de gasplaneet Jupiter.

*

morph

 • *****
 • 14128
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5575 Gepost op: 22 juli 2018, 08:03:51 »
Dat vereist toch wel enige correctie vrees ik.

Twee dingen met dezelfde massa hebben wel degelijk hetzelfde gewicht aangezien ze aan dezelfde Aardversnelling (9,8 m/s≤) onderworpen zijn. Alleen als twee objecten met eenzelfde massa aan een verschillende versnelling onderworpen zouden zijn, zou hun gewicht inderdaad verschillen.

Wat op aarde het geval is...
De aarde is geen perfecte bol, het oppervlak is niet egaal en de middelpuntvliedende kracht is aan de polen anders dan aan de evenaar.
Het verschil is relatief klein, maar is wel van invloed op voorwerpen op verschillende locaties.
« Laatst bewerkt op: 22 juli 2018, 08:19:56 door morph »

*

geerd

 • ******
 • 5675
 • scheun ja
  • E-mail
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5576 Gepost op: 22 juli 2018, 10:21:49 »
een zak met lood weegt iets meer dan een zelfde zak met veren .
de massa is dus gelijk een zak alleen gewicht is anders .
maar gewicht bestaat niet dat hebben wij verzonnen en dat dit verzonnen gewicht bij gelijke massa en product niet overal gelijk is is lastig .
daarom eiken we hulpmiddelen die gebruikt worden bij weeg en meeting .
uitgaande van een vast gewicht kun je een weegschaal zodanig afstellen dat het weer gelijk is .
diverse goederen worden daarom nog steeds verkocht naar massa en niet naar gewicht denk aan olie per vat bv .
de groten van het vat is bekent en dus doet de verzonnen maatvoering er niets meer toe .
of je nu in galons of liters kilo of pont of wat je wild delekta of isbesius is ook goed je weet dat er in dat vat 123 isbesius zit of 28 delekta .
dus de massa van iets is een vast gegeven veranderd niet is ook in de ruimte nog gelijk .
gewicht heeft niets te doen in de natuur is puur verzonnen
extra voor die het missen ,,,,  .....  ???? !!!!
zelf plaatsen waar nodig bvd of b,v,d

*

berret

 • ******
 • 2219
 • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5577 Gepost op: 22 juli 2018, 10:46:06 »
een zak met lood weegt iets meer dan een zelfde zak met veren .
de massa is dus gelijk een zak alleen gewicht is anders .
maar gewicht bestaat niet dat hebben wij verzonnen en dat dit verzonnen gewicht bij gelijke massa en product niet overal gelijk is is lastig .
daarom eiken we hulpmiddelen die gebruikt worden bij weeg en meeting .
uitgaande van een vast gewicht kun je een weegschaal zodanig afstellen dat het weer gelijk is .
diverse goederen worden daarom nog steeds verkocht naar massa en niet naar gewicht denk aan olie per vat bv .
de groten van het vat is bekent en dus doet de verzonnen maatvoering er niets meer toe .
of je nu in galons of liters kilo of pont of wat je wild delekta of isbesius is ook goed je weet dat er in dat vat 123 isbesius zit of 28 delekta .
dus de massa van iets is een vast gegeven veranderd niet is ook in de ruimte nog gelijk .
gewicht heeft niets te doen in de natuur is puur verzonnen
Toch voelt een zak lood als die op je tenen valt iets minder prettig dan een zak met veren.
Je kunt gewicht gewoon zien als de hoeveelheid aantrekkingskracht van twee voorwerpen op elkaar. En dat is dus net als andere velden gebonden aan dezelfde wetmatigheden. En wat Geerd zei over inhoud van olievaten , dat geldt alleen voor vloeistoffen en vaste stoffen. Gas is samendrukbaar en kan dus niet per inhoud bekeken worden. Je koopt gas dan weer per kilo in een gasfles of anders in kubieke meters bij een vooraf bepaalde druk.

*

Opa S.

 • ******
 • 7691
 • Scheef en toch geen schaats
  • Second Life Audio
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5578 Gepost op: 22 juli 2018, 11:06:57 »
Wat bij mij dan weer de vraag oproept of een kilo veren net zo samengedrukt kan worden als een kilo lood.

Maar ach, weten het niet hŤ.
Homo sapiens non flatulat ad mensam / with sufficient thrust ducks fly just fine.

>(.)__ <(.)__ =(.)__ 
   (___/  (___/  (___/*

berret

 • ******
 • 2219
 • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5579 Gepost op: 22 juli 2018, 11:17:37 »
Ja hoor, ga er maar op stampen.