*

berret

  • ******
  • 2357
  • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5565 Gepost op: 10 juli 2018, 17:23:49 »
Ja, je zou dus inderdaad kunnen denken dat de permittiviteit en de permeabiliteit waarschijnlijk variėren , afhankelijk van de stand tov de sterrenhemel.
Dat zou dus betekenen dat de materie-loze ruimte of vacuüm niet homogeen is en dat zou te maken kunnen hebben met een niet homogene massa-verdeling in het heelal rondom de aarde - de overeenkomstige afwijking van de looptijd in de tegenovergestelde richting wijst in deze richting?
Fluctuaties van de materie-verdeling zou dan ook fluctuatie van de permittiviteit/permeabiliteit opleveren...
De Witte had dus al veel eerder zwaartekrachtgolven gemeten? (fig.2)
Dat zal wel weer......Belgen zijn meestal haantje de voorste....... ;D

Ook hebben we hier een verband tussen de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht........

Of, zou dit alles wijzen op een kleine variatie van de ruimtekromming door de variatie van de aarde tov de sterren.....
Daarmee zou de kabellengte dus variėren !
De fluctuaties in de meetresultaten zouden dan fluctuaties van de kabellengte zijn en dus fluctuaties van de kromming: zwaartekrachtgolven.
De lichtsnelheid wordt weer in beide richtingen gelijk aan c als we relativistisch corrigeren.....Einstein weer gelijk?

Maar, zou permittiviteit en permeabiliteit niet juist ook een maat voor de kromming kunnen zijn op kleine schaal?
Dat zou betekenen dat bij grote lokale kromming materie tevoorschijn komt - dus materie als een lokaal verdicht veld?
Dat zou volgens de vergelijkingen van Einstein (en ook Steiner) overigens 2 kanten op kunnen gaan: positieve materie en negatieve....
Is de z.g donkere materie misschien de nulmaterie, dus de onverdichte ether....?


Allemaal spannende gedachten. Zelf ben ik er ( bijna) van overtuigd dat alle elektrische en magnetische velden het gevolg zijn van zwaartekracht en de werking van massa's op elkaar. En dan met name de bewegingen tov elkaar. Brengt me bij het voor mijn begrip vaststaande feiten dat ieder veld, dus ook de absolute permittiviteit en permeabiliteit, gekoppeld is aan materie. En dat de velden niet meer zijn dan de wisselwerking tussen diverse brokken materie, hoe groot of hoe klein dan ook. Geen elektrisch veld zonder minimaal een geladen deeltjes, zij het elektron of proton of positron, etc.  Geen statisch magnetisch veld zonder een richting binnen een elektronen hoopje en  geen dynamisch magnetisch veld zonder een verschil in beweging tussen ladingsdragers onderling.
Tenminste...

*

amp

  • ******
  • 3949
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5566 Gepost op: 10 juli 2018, 20:11:48 »
Ja, je zou dus inderdaad kunnen denken dat de permittiviteit en de permeabiliteit waarschijnlijk variėren , afhankelijk van de stand tov de sterrenhemel.
Dat zou dus betekenen dat de materie-loze ruimte of vacuüm niet homogeen is en dat zou te maken kunnen hebben met een niet homogene massa-verdeling in het heelal rondom de aarde - de overeenkomstige afwijking van de looptijd in de tegenovergestelde richting wijst in deze richting?
Fluctuaties van de materie-verdeling zou dan ook fluctuatie van de permittiviteit/permeabiliteit opleveren...
De Witte had dus al veel eerder zwaartekrachtgolven gemeten? (fig.2)
Dat zal wel weer......Belgen zijn meestal haantje de voorste....... ;D

Ook hebben we hier een verband tussen de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht........

Of, zou dit alles wijzen op een kleine variatie van de ruimtekromming door de variatie van de aarde tov de sterren.....
Daarmee zou de kabellengte dus variėren !
De fluctuaties in de meetresultaten zouden dan fluctuaties van de kabellengte zijn en dus fluctuaties van de kromming: zwaartekrachtgolven.
De lichtsnelheid wordt weer in beide richtingen gelijk aan c als we relativistisch corrigeren.....Einstein weer gelijk?

Maar, zou permittiviteit en permeabiliteit niet juist ook een maat voor de kromming kunnen zijn op kleine schaal?
Dat zou betekenen dat bij grote lokale kromming materie tevoorschijn komt - dus materie als een lokaal verdicht veld?
Dat zou volgens de vergelijkingen van Einstein (en ook Steiner) overigens 2 kanten op kunnen gaan: positieve materie en negatieve....
Is de z.g donkere materie misschien de nulmaterie, dus de onverdichte ether....?


Allemaal spannende gedachten. Zelf ben ik er ( bijna) van overtuigd dat alle elektrische en magnetische velden het gevolg zijn van zwaartekracht en de werking van massa's op elkaar. En dan met name de bewegingen tov elkaar. Brengt me bij het voor mijn begrip vaststaande feiten dat ieder veld, dus ook de absolute permittiviteit en permeabiliteit, gekoppeld is aan materie. En dat de velden niet meer zijn dan de wisselwerking tussen diverse brokken materie, hoe groot of hoe klein dan ook. Geen elektrisch veld zonder minimaal een geladen deeltjes, zij het elektron of proton of positron, etc.  Geen statisch magnetisch veld zonder een richting binnen een elektronen hoopje en  geen dynamisch magnetisch veld zonder een verschil in beweging tussen ladingsdragers onderling.
Tenminste...
Ja zoiets denk ik ook...
Ik denk aan materie als 'verdichte' ether of anders gezegd: naar een punt gekromde ether, dus bv een proton als lokaal verdicht/gekromd ether-veld.
Zo'n verdichting kun je zien als een kromming omdat bij een verdichting sprake is van een steeds kleinere cirkel-veldlijnen met een steeds grotere kromming 1/r.
De wisselwerking tussen de afzonderlijke, door verdichting ontstane deeltjes, zou je kunnen zien als een tendens terug te willen keren naar de oertoestand van de ongedifferentieerde ether. Bij deze wisselwerking denk ik aan datgene wat wij zwaartekracht noemen en wat de deeltjes doet samenklonteren, dus weer naar een geheel brengen op een bepaalde manier.
Je zou kunnen zeggen zwaartekracht = kromming.
Verder zien we nog de EM-kracht en de sterke en zwakke wisselwerking........:allemaal manifestaties van de kromming/zwaartekracht.
Er moet eens iets gebeurd zijn in de ongedifferentieerde oer-ether-veld; de boel is een keer uit evenwicht gebracht........
Dus we komen zo wel terecht op iets dat een oerknal is, maar dan wel anders dan die je op de televisie ziet, want het ontstaan van het gematerialiseerde ether-veld lijkt meer op een verdichtingsproces dan op een uiteenspattend geheel.......

Nu denk ik weer even aan donkere materie.....als niet gematerialiseerde ether die toch een wisselwerking heeft met de gematerialiseerde ether, dus met de materie.
En donkere energie?
Is die er wel, dijt het heelal wel uit? Dopplereffect geeft roodverschuiving, maar betekent dat ook dat roodverschuiving noodzakelijkerwijze op een dopplereffect duidt?


*

berret

  • ******
  • 2357
  • Universeel Leeghoofd en nu echt platzak
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5567 Gepost op: 10 juli 2018, 22:54:14 »
Ik reageer even snel op je roodverschuiving. Dat is iets wat verklaart wordt uit een relativistische lichtsnelheid. Dat doet dus in mijn optiek afbreuk aan het postulaat dat Einstein maakte dat de lichtsnelheid overal en in iedere richting constant is. Het is dan ook een postulaat.... Het is zeer wel mogelijk dat op die afstand gewoon een andere lichtsnelheid heerst en dat door verandering in het overdracht medium, de ether, wij dat ervaren als roodverschuiving.
« Laatst bewerkt op: 10 juli 2018, 22:58:45 door berret »


*

amp

  • ******
  • 3949
Re: Andere kijk op..
« Reactie #5568 Gepost op: 11 juli 2018, 00:18:01 »
Ja, dat die c onafhankelijk is van de beweging van de waarnemer is puur een aanname, gedaan vanuit de theorie van Maxwell over het EM.

In de kabel van de Belg zien we dat ook: rood- en blauwverschuiving.

Want: v = lambda x f    met f = frequentie signaal = constant
Ook:   v = L/t   met L de lengte van de kabel en t de tijd van A naar B door de kabel.

Dit geeft: lambda = L/(t x f)

Dus als de permeabiliteit/permittiviteit van de ether verandert en daardoor de tijd t, dan verandert de golflengte lambda in de kabel of glasvezel.
Kortom: bij een positieve afwijking van de tijd een kleinere lambda, dus blauwverschuiving, en bij een negatieve afwijking een roodverschuiving.

Met experimenten op aarde proberen we dingen ver van ons bed te verklaren, maar met de kabel van de Belg komen we tot een ander beeld dan die van een uitdijend heelal......
« Laatst bewerkt op: 11 juli 2018, 00:20:09 door amp »